Wsparcie prawne

Bezpieczeństwo Firmy to właściwe wsparcie prawne

Wsparcie prawne

Stała, kompleksowa opieka prawna to ogromna oszczędność czasu, potencjalnych kosztów oraz pewność, że transakcje i działania handlowe prowadzone przez Państwa Firmę będą bezpieczne oraz zgodne z prawem.

Obsługa spółek oraz przekształcenia

Świadczymy usługi prawne zarówno dla osób fizycznych chcących rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego, jak również dla już istniejących spółek osobowych i kapitałowych. Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • pomoc przy tworzeniu nowych podmiotów prawnych, w tym spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji oraz stowarzyszeń;
 • bieżąca obsługa prawna w zakresie prawa handlowego, tworzenie i opiniowanie umów, regulaminów oraz innych dokumentów niezbędnych w codziennej działalności gospodarczej, zarówno B2B, jak i B2C;
 • umowy pomiędzy wspólnikami (shareholder’s agreements);
 • umowy nabycia udziałów lub akcji;
 • procesy przekształceń spółek oraz jednoosobowych działalności gospodarczych;
 • doradztwo w sporach pomiędzy wspólnikami spółek.

Powyższe usługi są skierowane między innymi do:

 • wspólników i akcjonariuszy,
 • członków organów spółek oraz innych podmiotów prawa, w tym w szczególności członków zarządów oraz rad nadzorczych,
 • spółek prawa handlowego,
 • podmiotów pragnących założyć spółki prawa handlowego,
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą planujących przekształcić ją w spółki prawa handlowego.

Nieruchomości oraz procesy inwestycyjne

Świadczymy usługi na rzecz podmiotów działających na rynku nieruchomości oraz rynku budowlanym, w szczególności doradzamy:

 • przy transakcjach kupna sprzedaży nieruchomości, co obejmuje również przeprowadzanie analiz stanu prawnego nieruchomości (due diligence),
 • przy zawieraniu umów najmu/dzierżawy nieruchomości zarówno na cele niekomercyjne jak i komercyjne,
 • przy zawieraniu umów związanych z procesem inwestycyjnym oraz jego przygotowaniem, w tym umów o przeprowadzenie robót budowlanych,
 • przy podziałach oraz połączeniach nieruchomości,
 • we wszelkich sporach związanych z rynkiem nieruchomości.

Powyższe usługi są skierowane między innymi do:

 • podmiotów świadczących usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • zarządców nieruchomości,
 • spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych,
 • deweloperów,
 • firm budowlanych, w tym generalnych wykonawców oraz podwykonawców,
 • biur architektonicznych.

Prawo Pracy

Prowadzimy codzienną, bieżącą obsługę firm w zakresie prawa pracy, która często obejmuje:

 • bieżąca obsługa w zakresie prawa pracy
 • zatrudnienie oraz zwolnienia pracowników i przygotowywanie związanej z tym strategii i dokumentacji,
 • spory pracownicze,
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • przygotowujemy opinie,
 • udzielamy porad praktycznych,
 • reprezentujemy klienta przed sądem pracy,

Pozostajemy w stałym kontakcie z pracodawcą lub z działem kadr starając się udzielać porad od razu, a w przypadkach wymagających przeanalizowania zagadnień prawnych w możliwie najkrótszym czasie.

Windykacja

Działania windykacyjne mają na celu odzyskanie należności w maksymalnie krótkim okresie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi, takich jak:

 • monitoring należności,
 • windykacja pozasądowa,
 • windykacja sądowa i nadzór nad egzekucją komorniczą

Powyższe usługi są skierowane między innymi do:

 • Klientów biznesowych

Comments are closed.