Usługi PR

Budowanie wizerunku Firmy i komunikacja gwarancją sukcesu.

Usługi PR

Wspieramy naszych klientów w całym spektrum działań PR-owych. Dwie dekady doświadczenia na rynku usług PR pozwalają nam zawsze dopasować ofertę do potrzeb Klienta i znaleźć optymalne, satysfakcjonujące i niebanalne rozwiązania.

PR marki i produktu

Marka może być cennym aktywem każdej firmy. Wiodące marki wyceniane są na kilka miliardów dolarów.  Dzięki odpowiednim przekazom i inicjatywom kierowanym do starannie wyselekcjonowanych odbiorców m.in. mediów budujemy wizerunki marek. Nie ograniczamy się tylko do sprawdzonych narzędzi. Sięgamy po nowe, najlepiej odpowiadające Klientowi pomysły, które wykorzystujemy tworząc wyjątkowe kampanie.

Koncentrujemy się m.in. na:

 • analizie komunikacyjnej konkurencji,
 • tworzeniu i wdrażaniu strategii wprowadzania produktów i marek na rynek,
 • zarządzaniu procesem współpracy z mediami,
 • przygotowywaniu i realizacji wydarzeń specjalnych.

PR korporacyjny

Dobrze przemyślany i skrupulatnie pielęgnowany wizerunek organizacji może stanowić o sile i wiarygodności przedsiębiorstwa oraz wyróżniać je na tle konkurencji. Tworzymy i dbamy o wizerunek, dopasowany dokładnie do specyfiki firmy i oczekiwań odbiorców.

Koncentrujemy się na:

 • opracowaniu długofalowej strategii budowania wizerunku,
 • zarządzaniu relacjami ze wszystkimi grupami odbiorców, również w sytuacji kryzysowej,
 • wdrożeniu standardów komunikacji z mediami,
 • bieżącej analizie wizerunku organizacji w mediach.

Elementem działań prowadzonych w ramach PR korporacyjnego są aktywności w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility).

Zarządzenie sytuacją kryzysową

Każdą sytuację kryzysową rozpatrujemy, w jak najszerszym jej spektrum, także prowadząc działania prewencyjne, przygotowujące organizację do nadejścia kryzysu. Kiedy nadejdzie – skutecznie minimalizujemy jej wizerunkowe skutki.

Koncentrujemy się m.in. na:

 • Identyfikacji potencjalnych obszarów kryzysu w organizacji,
 • doradztwie oraz opracowaniu scenariuszy i planów antykryzysowych,
 • kompleksowym zarządzanie komunikacją firmy z mediami,
 • opracowaniu i realizacji strategii wychodzenia z sytuacji kryzysowej,

PR wewnętrzny

Fuzje, przejęcia, procesy integracyjne i zmiany organizacyjne mogą wpłynąć na wizerunek firmy i decydować o jej relacjach z otoczeniem, jak i z samymi pracownikami. Skuteczna komunikacja wewnętrzna to przede wszystkim szybka i jasna informacja, która pomaga pracownikom zrozumieć procesy zachodzące w organizacji. Odpowiednia prezentacja zmian zachodzących w firmie i jej otoczeniu świadczy o jej stabilności i odpowiedzialności.

Koncentrujemy się m.in. na:

 • analizie dotychczasowego systemu komunikacji wewnętrznej,
 • opracowaniu strategii komunikacji wewnętrznej,
 • tworzeniu i wdrożeniu strategii komunikacji zmiany,
 • komunikacji zmiany w mediach.

Eventy

Myślimy o wydarzeniach specjalnych (ang. events) jako dopełnieniu komunikacyjnych działań strategicznych. Zawsze analizujemy cele i charakter działań naszych Klientów i podporządkowujemy im koncepcje organizowanych wydarzeń, które wyróżniają się kreatywnym podejściem, błyskotliwym planowaniem i staranną realizacją.

Koncentrujemy się m.in. na:

 • korporacyjnych i produktowych eventach promocyjnych
 • oficjalnych uroczystościach
 • konferencjach i szkoleniach
 • imprezach integracyjnych
 • spotkaniach firmowych
 • happeningach
 • uczestnictwie w targach
 • grach miejskich  według indywidualnych scenariuszy.

Comments are closed.