Usługi HR

Efektywność działania Twojej Firmy zapewniają najlepsi pracownicy na rynku.

Usługi HR

Prowadząc projekty rekrutacyjne działamy w kontekście całej organizacji Klienta. Poprzez dobór najlepszego personelu pomagamy realizować misje i cele biznesowe firmy. Obsadzając kluczowe stanowiska dajemy zarówno Klientom, jak i Kandydatom możliwość dalszego rozwoju i tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Zakres usług HR jakie oferuje NAP został stworzony w taki sposób, by Klient miał możliwość wyboru opcji sposobu poszukiwania Kandydatów, spośród jasno określonych zasad działania.

Oferta w zakresie rekrutacji została podzielona na 3 główne pakiety w zależności od  m.in.  prowadzonych działań w każdym z nich.  W związku z indywidualnym podejściem do każdego Klienta i identyfikowaniu jego potrzeb rekrutacyjnych elastycznie dopasowujemy każdą z tych opcji, tak aby nie trzymać się szablonowo prowadzonych działań lecz by stworzyć ofertę szytą na miarę potrzeb, tak by możliwie  w najkrótszym czasie dostarczyć Klientowi Kandydatów zgodnych z poszukiwanym profilem.

Direct Search

Direct Search to jedna z najskuteczniejszych metod poszukiwania kandydatów. Dzięki tej metodzie rekrutacji spośród Kandydatów dostępnych na rynku pracy wyłaniamy te osoby, które  w najwyższym stopniu spełniają oczekiwania Klienta.

Działania w zakresie tego tupu projektów rozpoczynamy od szczegółowej analizy potrzeb Klienta. Wspólnie opracowujemy profil poszukiwanego Kandydata, tak aby podczas realizacji projektu wyłaniać Kandydatów, których doświadczenie i wykształcenie przyczynią się do rozwoju firmy przyszłego i zarazem nowego Pracodawcy.  Zależy nam także aby poszukiwać Kandydatów, którzy będą  identyfikować się ze strukturą i filozofią Firmy.

Projekt ubieramy w Time Plan, dzięki któremu zapewniamy Klientom pełen dostęp do szczegółowych informacji  na każdym etapie realizowanych działań.

Executive Search

Jest to metoda rekrutacji polegająca na bezpośrednich poszukiwaniach Kandydatów na stanowiska najwyższego szczebla. Metoda ta opiera się w znacznej mierze na działaniach typu head hunt, które polegają na wyłanianiu najlepszych pracowników aktualnie zatrudnionych na wyższych stanowiskach.

Celem tej metody jest pozyskanie aktualnie zatrudnionych, wybitnych specjalistów w danej dziedzinie. Pozyskując osoby pełniące najwyższe funkcje menedżerskie pieczołowicie i z największą starannością dbamy o dyskrecję oraz najwyższą jakość rekrutacji, by stosownie reprezentować Firmę Klienta.

Skuteczność metody Executive Search osiągamy dzięki długoletniemu doświadczeniu, znajomości rynku i branży oraz bezsprzecznie wiedzy merytorycznej.

„HIT THE JACKPOT”

Projekt rekrutacyjny prowadzony metodą „HIT THE JACKPOT” umożliwia w możliwie najszybszy sposób zaprezentowanie CV osób, które spełniają Państwa wymagania i kryteria w prezentowanym profilu poszukiwanego Kandydata.

Metoda ta polega w głównej mierze na przeszukaniu posiadanej  bazy kandydatów, która dzięki nowym projektom rekrutacyjnym oraz nadsyłaniu aplikacji osób aktywnych na rynku pracy jest nieustannie akutalizowana.

Celem tego działania jest zaprezentowanie Państwu aplikacji tych osób, które spełniają Państwa wymagania i kryteria, co do profilu potencjalnego pracownika na poszukiwane stanowisko

Specjalizujemy się głównie w branżach:

Tabelka_Uslugi_HR

Comments are closed.